Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tilastot

Tuottajamaidon laatutilastot

Tuottajamaidon valtakunnallista laatua seurataan Maitohygienialiiton keräämien tilastojen avulla. Meijerit toimittavat noin kahden kuukauden välein tiedot tuottajamaidon laadusta Maitohygienialiitolle, joka koko- aa tilastot. Tietoja on saatu lähes kaikilta suomalaisia maitotiloilta.

Seuraavassa on lähteenä ”maataloustilastot.fi” ellei mainita toista lähdettä (Pro Agria):

Suomessa oli 2015 joulukuun alussa nautoja 903400. Lypsylehmien määrä on kuitenkin laskenut hienoisesti edellisestä vuodesta. Lypsylehmiä oli tiloilla noin 282200. Lehmistä on tarkkailussa 229 121 eli noin 81% (Pro Agria).

Verrattuna edelliseen vuoteen oli maidontuottajia 2015 joulukuussa 6% vähemmän eli 7893.

Karjoja oli tarkkailussa 5816 eli 74% kaikista lypsykarjoista. Tuotosseurantakarjojen lypsylehmät ylsivät 9 438 kg keskituotokseen. Keskimäärin tuotosseurantatilan lehmä tuotti 330 kg valkuaista ja 404 kg rasvaa. Tuotosseurantakarjoissa maitotuotos on yli 2 000 kg suurempi, kuin tuotosseurantaan kuulumattomissa karjoissa. Karjakoko jatkoi tasaista kasvuaan. Tuotosseurantakarjassa oli keskimäärin 39,4 lehmää, joka on kaksi lehmää enemmän, kuin edellisvuonna. Tuotosseurannan ulkopuolisissa karjoissa on keskimäärin 26,5 lehmää. (Pro Agria)

Maidon kokonaistuotanto lisääntyi vajaan 2%. Meijerit vastaanottivat viime vuonna 2 324 583 015 litraa maitoa. Luomumaidon tuotanto kasvoi 7.8 prosentilla. Luomumaidon osuus maidontuotannosta oli 2,1 % vuonna 2014 ja viime vuonna sen osuus maidontuotannosta oli 2,3 %.

Luomutilojen keskikoko on 51,3 lehmää ja niiden keskituotos 8448 kg. Maidosta 50% tuotettiin säilörehulla ja ostorehujen osuus oli 1/3 osa. (Pro Agria).

MAITOHYGIENIALIITON KOKOAMAT KUUKAUSITTAISET TILASTOT ON KERÄTTY KESKIMÄÄRIN 7153 TILAN NÄYTTEISTÄ VUONNA 2015 JA KESKIMÄÄRIN 6915 TILAN NÄYTTEISTÄ VUONNA 2016 (TAMMI-KESÄKUU)!

Tuottajamaidon laatuluokitus

Tuottajamaidon laatuluokat, hinnoitteluperuste

Bakteerien mää­rä/ml

(geometrinen keskiarvo,

2 kk, liukuva)

Luokka

Somaattisten solujen mää­rä/ml

(geometrinen keskiarvo,

3 kk, liukuva)

<50 000

E

<250 000

50 000–100 000

I

250 000–400 000

>100 000

II

>400 000