Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon laatu Suomessa

Suomessa tuotettu maito on korkealaatuista ja se kestää hyvin kansainvälisen vertailun. Vuonna 2019 tuottajamaidon solulukujen geometrinen keskiarvo oli 129 200 solua/ml ja bakteerilukujen 5 900 pmy/ml. E-luokan osuus Suomessa tuotetusta maidosta oli 97,3 %.


    KUVA: Tuottajamaidon solu- ja bakteeriluvut vuonna 2019


Tuottajamaidon valtakunnallista laatua seurataan Maitohygienialiiton keräämien tilastojen avulla. Meijerit toimittavat noin kahden kuukauden välein tiedot tuottajamaidon laadusta Maitohygienialiitolle, joka kokoaa tilastot. Maidontuotantotiloja oli vuoden 2019 lopussa 5 783 (Luke, 2020). Maitohygienialiitto vastaanotti laatutiedot maitoa meijeriin toimittaneilta tiloilta, joita oli vuonna 2019 keskimäärin 5 894 (2018: 6 446). Meijerien vastaanottama maitomäärä oli 2 262 miljoonaa litraa vuonna 2019, eli noin prosentin verran vähemmän kuin vuonna 2018 (Luke, 2020). Vuonna 2018 maidontuotantotiloilla oli keskimäärin 39 lypsylehmää, ja maidon keskituotos oli 8 650 kg/lehmä eli 721 kg/lehmä/kk (Luke, 2019). 

Suomessa tuotettu maido on erittäin korkealaatuista. Vuonna 2019 tuotetusta maidosta 97,3 % luokiteltiin parhaaseen laatuluokkaan eli E-luokkaan (2018: 96,8 %). Lakisääteisten solu- ja bakteerilukujen ylittäineiden tilojen osuus oli alle 0,1 % maidontuotantotiloista. Maitonäytteiden solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 129 000 solua/ml (2018: 130 900 solua/ml) ja aritmeettinen keskiarvo oli 148 400 solua/ml. Bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5 900 pmy/ml (2018: 5 500 pmy/ml) ja aritmeettinen keskiarvo oli 9 650 pmy/ml. Mikrobilääkejäämiä esiintyy suomalaisessa raakamaidossa hyvin vähän. Pääosa meijereistä on siirtynyt järjestelmään, jossa jokaiselta tilalta otetaan maidon noutamisen yhteydessä näyte tutkittavaksi antibioottijäämien varalta. Nämä näytteet analysoidaan, jos koko maitokuorman testauksessa saadaan positiivinen testitulos. Mikrobilääkejäämien suhteen tutkituista maitonäytteistä jäämiä todettiin 55 näytteessä eli 0,5 %:ssa näytteistä.

Vuonna 2019 noin 20 % maidontuotantotiloista oli käytössä automaattilypsy (2018: 17 %). Automaattilypsytiloilla sekä solu- että bakteerimäärät maidossa olivat tilakoosta riippumatta suurempia kuin perinteistä lypsyä käyttävillä tiloilla. Vuonna 2019 automaattilypsytilojen solulukujen geometrinen keskiarvo oli 164 000 solua/ml (2018: 171 000 solua/ml) ja bakteerilukujen geometrinen keskiarvo oli 8 600 pmy/ml (2018: 8 200 pmy/ml). Luomutuotantotilojen osuus maidontuotantotiloista oli 3 % vuonna 2019 (2018: 2 %).