Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon laatu Suomessa

Suomessa tuotettu maito on korkealaatuista ja se kestää hyvin kansainvälisen vertailun. Vuonna 2017 tuottajamaidon solulukujen geometrinen keskiarvo oli 128 700 solua/ml ja bakteerilukujen 5 200 pmy/ml. E-luokan osuus Suomessa tuotetusta maidosta oli 96,8 %.

Tuottajamaidon valtakunnallista laatua seurataan Maitohygienialiiton keräämien tilastojen avulla. Meijerit toimittavat noin kahden kuukauden välein tiedot tuottajamaidon laadusta Maitohygienialiitolle, joka kokoaa tilastot. Maidontuotantotiloja oli vuoden 2017 lopussa 6810 (Luke, 2018). Maitohygienialiitto vastaanotti joulukuun 2017 laatutiedot 6718 tilalta, mikä vastaa noin 99 % suomalaista tiloista. Meijerien vastaanottama maitomäärä oli 2 297 miljoonaa litraa vuonna 2017, eli 22 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuonna 2016 (Luke, 2018). Maidon keskituotos vuonna 2017 oli 8534 kg/lehmä (711 kg/lehmä/kk) ja meijeriin toimitetun maidon osuus on noin 98 % kokonaistuotannosta (Luke, 2018). 

Suomessa vuonna 2017 tuotettu maido oli erittäin korkealaatuista. E-luokan maidon osuus vuonna tuotetusta maidosta 2017 oli 96,8 %. Lakisääteisten solu- ja bakteerilukujen ylittäineiden tilojen osuus oli alle 0,2 % maidontuotantotiloista. Maitonäytteiden solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 128 700 solua/ml ja aritmeettinen keskiarvo oli 149 400 solua/ml. Bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5 200 pmy/ml ja aritmeettinen keskiarvo oli 8 800 pmy/ml. Mikrobilääkejäämiä esiintyy suomalaisessa raakamaidossa hyvin vähän, alle 0,01 % maitonäytteistä.


 
   Kuva: Matalat solu- ja bakteeriluvut kertovat maidon korkeasta laadusta.


Vuonna 2017 noin 15 % maidontuotantotiloista oli käytössä automaattilypsy. Automaattilypsytiloilla sekä solu- että bakteerimäärät maidossa olivat suurempia kuin perinteistä lypsyä käyttävillä tiloilla. Vuonna 2017 automaattilypsytilojen solulukujen geometrinen keskiarvo oli 171 300 solua/ml ja bakteerilukujen geometrinen keskiarvo oli 7 800 pmy/ml. Luomutuotantotilojen osuus maidontuotantotiloista oli noin 2 % vuonna 2017. Sekä solulukujen geometrinen kesiarvo (148 200 solua/ml) että bakteerilukujen geometrinen keskiarvo (6 000 pmy/ml) olivat luomutiloilla hieman valtakunnallista keskiarvoa suurempia.

 

Tuottajamaidon laatuluokitus

Suomessa raakamaidon tuottajahinta määräytyy laatuluokan perusteella. Vuonna 2017 E-luokan maidon osuus meijeriin toimitetusta maidosta oli 96,8 %. E-luokan maidon osuus oli suurin huhti-, touko- ja joulukuussa (97,5 %) ja pienin elokuussa (95,6 %).

  Tuottajamaidon laatuhinnoitteluluokitus