Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Bakteerimäärä maidossa

Raakamaidon bakteerilukujen keskiarvot

Bakteerilukujen keskiarvot on laskettu samoin periaattein ja samoilta tiloilta kuin solulukujen keskiarvot.

Aritmeettiset keskiarvot

Bakteerilukujen aritmeettinen keskiarvo vuonna 2015 oli 9244 pmy/ml.

Geometriset keskiarvot

Bakteerilukujen geometrinen keskiarvo oli 5376 pmy/ml vuonna 2015. Suurin (6 500 pmy/ml) se oli heinä- kuussa ja pienin (4600 pmy/ml) helmikuussa.

Raakamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot kuukausittain vuosina 2012 – 2015:

 

Bakteriologisen normin täyttävien tilojen osuus

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan maidossa bakteerien kokonaismäärä (=kahden kuukauden geometrinen keskiarvo) tulee olla alle 100 000 pmy/ml (=pesäkkeitä muodostavaa yksikköä). Vuonna 2014 Keskimäärin 99,97 % maidontuotantotiloista Suomessa täytti maidolle asetetut lakisääteiset vaa- timukset bakteerimäärien suhteen.

Seuraavassa kuvassa on niiden tilojen osuus (%) kaikista tiloista, joiden tuottama maito ei täyttänyt ase- tettuja vaatimuksia (<100 000 pmy/ml, 2 kuukauden geometrinen keskiarvo) bakteerimäärän suhteen.

Seuraavassa kuvassa on niiden tilojen osuus kaikista tiloista, joiden tuottama maito ei täyttänyt asetet- tuja vaatimuksia (<100 000 pmy/ml, 2 kuukauden geometrinen keskiarvo) bakteerimäärän suhteen vuosina 1995–2015: