Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon bakteeriluvut 2017

 Aritmeettinen keskiarvo

Vuonna 2017 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo oli 8800 pmy/ml.

Geometrinen keskiarvo

Vuonna 2017 tuottajamaidon bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5200 pmy/ml. 

Vuodenaikaisvaihtelu

Tuottajamaidon bakteeriluvuissa esiintyy vuodenaikaisvaihtelua (kuva 1). Bakteereja todetaan eniten kesällä ja vähiten alkutalvesta. Vuonna 2017 bakteerilukujen geometrinen keskiarvo oli suurin (6200 pmy/ml) heinäkuussa ja pienin (4600 pmy/ml) helmikuussa.

 


 KUVA 1. Tuottajamaidon bakteerilukujen geometriset keskiarvot kuukausittain 2011–2017. 

 

Bakteriologisen raja-arvon ylittävien tilojen osuus

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tuottajamaidossa bakteerien kokonaismäärä (=kahden kuukauden geometrinen keskiarvo) tulee olla alle 100 000 pmy/ml. Vuonna 2017 tuottajamaidon bakteriologisen normin ylittävien tilojen osuus oli ≤ 0,1 % vuodenajasta riippumatta.