Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Laatuhinnoitteluluokitus

Suomessa raakamaidon tuottajahinta määräytyy laatuluokan perusteella. Vuonna 2021 korkeimman laatuluokan eli E-luokan maidon osuus oli 96,8 % ja alhaisimman laatuluokan eli II-luokan maidon osuus oli 0,028 %.


Korkealaatuinen maito takaa tuottajalle parhaan hinnnan. Korkeimman laatuluokan eli E-luokan maidossa on oltava matalat solu- ja bakteeriluvut, eikä siinä saa esiintyä mikrobilääkeainejäämiä tai muita vierasaineita.


Tuottajamaidon laatuhinnoitteluluokitus 

 

 

Vuonna 2021 E-luokan maidon osuus meijeriin toimitetusta maidosta oli 96,8 %. E-luokan osuus oli korkeimmillaan joulukuussa (98,0 %) ja matalimmillaan elokuussa (94,2 %). E-luokan maidon osuus on kasvanut merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Ennätys maidon laadussa tehtiin vuonna 2019, jolloin E-luokan osuus Suomessa tuotetusta maidosta oli 97,4 %. 


Kuva: E-luokan maidon osuus on kasvanut merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana.

 

 

Kuva: E-luokan maidon osuus on korkeampi talvella kuin kesällä. 

 

II-luokan maitoa ei jalosteta elintarvikkeeksi, joten maidon laatuluokan putoaminen II-luokan tasolle johtaa taloudellisiin tappioihin. II-luokan maidon osuus vuonna 2021 meijeriin toimitetusta maidosta oli 0,028 %. II-luokan osuus maidosta on usein hieman muita vuodenaikoja korkeampi loppukesästä ja alkuvuodesta, mutta vuodenaikaisvaihtelu on II-luokan maidon osuuden suhteen epäsäännöllisempää kuin E-luokan maidon osalta. II-luokan osuus on laskenut huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana.

 

Kuva: II-luokan maidon osuus on merkittävästi vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana.