Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Maidon laatu maailmalla

Alla olevat luvut kuvaavat tankkimaidon solulukujen geometrisiä keskiarvoja eri maissa. Suomessa luvut ovat luokkaa 130 000 solua/ml.  

Lähde Alue  Vuosi Soluluku (solua/ml)
Van Schaick ym. 2002 New York 2000 363 000
More ym. 2009 Irlanti 2004 250 000
More ym. 2009 Australia 2004 204 000
Rysanek ym. 2009 Tšekki 2008 173 000
Middleton ym. 2014 Yhdysvallat 2013 194 000
Bi ym. 2016 Kiina 2013 650 000
Busanello ym. 2017 Brasilia 2011-2016 382 000
Bauman ym. 2018 Kanada 2018 208 000