Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Somaattisten solujen määrä tuottajamaidossa 2017


Aritmeettinen keskiarvo

Vuonna 2017 tuottajamaidon solulukujen valtakunnallinen aritmeettinen keskiarvo oli 152 000 solua/ml.

Geometrinen keskiarvo

Vuonna 2017 tuottajamaidon solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 128 700 solua/ml.

Vuodenaikaisvaihtelu

Tuottajamaidon soluluvuissa esiintyy vuodenaikaisvaihtelua, joskin vaihtelun suuruus on vähentynyt viime vuosien aikana (kuva 1). Somaattisten solujen määrät maidossa ovat suurempia kesällä kuin muina vuodenaikoina. Vuonna 2017 solulukujen geometrinen keskiarvo oli suurin (141 000 solua/ml) elokuussa ja pienin (122 000 solua/ml) lokakuussa.

 

 KUVA 1. Tuottajamaidon solulukujen geometriset keskiarvot kuukausittain 2011–2017.

 

Sytologisen raja-arvon ylittäneiden tilojen osuus

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tuottajamaidon solumäärän tulee olla alle 400 000 solua/ml (=kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo). Vuonna 2017 tuottajamaidon solumäärää koskevan normin ylittäneiden tilojen osuus oli ≤ 0,1 % vuodenajasta riippumatta.