Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Pohjoismaista vertailutietoa maidon laadusta

Pohjoismaissa tuotetaan laadukasta maitoa, joka täyttää hyvin EU:n asettamat vaatimukset. Norjassa ja Suomessa on Pohjoismaiden matalimmat maidon soluluvut.

Somaattisten solujen määrä maidossa kuvaa lehmän utareen terveyttä: terveellä lehmällä maidon solumäärä on alle 200 000 solua/ml. Tulehdus utareessa nostaa selkeästi maidon solupitoisuutta. EU lainsäädännön mukaan soluluvun kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 400 000 solua/ml. Pohjoismaissa tuotettu maito on korkealaatuista ja täyttää hyvin EU:n laatukriteerit solulukujen suhteen. Suomessa ja Norjassa maitotilojen koko ja tuotantotapa ovat samankaltaisia ja laadukkaan maidon osuus on molemmissa maissa maailman huippua. Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa lehmien määrä tilalla on suurempi ja automaattilypsytilat yleisempiä. Edellä mainitut asiat yhdessä selittänevät sitä, miksi näissä maissa ei päästä yhtä hyviin solu- ja bakteeripitoisuuksiin kuin Suomessa.  

 

   

 

Lähde: NMSM:n (The Nordic Dairy Association's Committee for Milk Quality) tilasto