Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Apurahat

WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN APURAHAT HAETTAVANA 1.12.2017–1.2.2018 

Walter Ehrströmin säätiön tarkoituksena on elintarvikehygienian, erityisesti maitohygienian, kehittäminen ja sen tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Säätiö julistaa mainittuun tarkoitukseen haettavaksi noin 125 000 euroa tutkimusapurahoina ja matka-apurahoina.

Hakemus tehdään kirjallisena ja osoitetaan säätiön hallitukselle. Kirjallinen allekirjoitettu hakemus ja siitä kaksi kopiota sekä liitteet kolmena kappaleena on toimitettava viimeistään 1.2.2018 klo 16.00 mennessä säätiön asiamiehelle osoitteella Maitohygienialiitto, PL 115, 00241 Helsinki. Hakemuksia ja liitteitä ei tule nitoa yhteen. Kirjallisen hakemuksen lisäksi ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. hakijan yhteystiedot, hakemuksen aihe sekä IBAN-tilinumero, jolle mahdollisesti myönnettävä apuraha voidaan suorittaa.

Hakukaavake tutkimusapurahaan on ladattavissa tästä: pdf ja .doc 

Hakukaavake matka-apurahaan on ladattavissa tästä: pdf ja .doc 

Tiedustelut sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2017

Vuonna 2017 säätiöltä haettiin apurahoja yhteensä 161972€. Apurahoja myönnettiin tutkimukseen 87000€ ja matkoihin 10400€, yhteensä 98200€.

Mariella Aalto-Araneda

Listeria monocytogenes -bakteerin riskitekijät ja torjunta kalateollisuudessa;

 

 

 6000€


Hanna Castro

Lypsykarjatiloilla esiintyvien Listeria monocytogenes-kantojen evoluution ja epidemiologian selvittäminen kokogenomisekvensoinnin avulla;

 

 18000€

Maria Fredriksson-Ahomaa

Yersinia enterocolitican esiintyminen lampaan ja vuohen ruhon pinnalla sekä raakamaidossa

 

 

 3000€

Heidi Hiitiö

 

KNS-seminaari Ghent Belgia toukokuu 2017;

 1200€

Mari Hovinen

 

European Mastitis Research Workers Meeting 

 2500€

Reijo Junni,

 

Lameness in Ruminants- kongressi, München 6-9.9.2017

 1370€


Riikka Keto-Timonen

Yersinia pseudotuberculosiksen kasvurajat sekä kylmänsietomekanismitetomeka-nismit

 

 10000€

Minna Kujala ELT

Otsonoidon veden käyttö sorkkakylpyaineena tarttuvien sorkkasairauksien ehkäisyssä;

Lameness in Ruminants konferenssiin 6-9.9.2017;

 TUTK.

5000€

MATKA

1200€

YHT.

6200€


Juha Laakkonen

Naudan vetimien 3D-rakenteen merkitys utaretulehduksessa

 

 5800€

Riikka Laukkanen-Ninios

 

European College of Veterinary Public Healthin kongressin ja vuosikokouksen sekä sen yhteydessä järjestettävien residenttien tapaamisen (2.–6.10.2017)

 1710€

Gerald Mascher

Neurotoxin synthesis and tempereture stress tolerance in Clostridium botulinum

 

 2000€

Leena Maunula

Ruokamyrkytyksiä aiheuttavien virusten säilyvyys maitotuotteita sisältävissä smoothie-elintarvikkeissa

 

 4000€

Mirko Rossi

Rate and molecular spectrum of spontaneous mutations in Campylobacter jejuni and the effect of rare mutations on environmental survival

 

 15000€

Maija Summa

Noroviruksen osoitus ja kartoitus elintarvikkeista, leviämisreitit elintarvikkeisiin

 

 4000€

Suvi Taponen

Eri patogeenien aiheuttaman utaretulehduksen vaikutus lypsylehmän maitomäärään ja maidon solupitoisuuteen

2nd seminar on coagulase-negative staphylococci, 18.-19.5.2017, Ghent, Belgia

TUTK.

10000€

MATKA

1100€

YHT.

11100€

Marie Verkola

Tuotantoeläimiin liitetyn MRSA CC 398:n molekyyliepidemiologia Suomessa

 

 5000€

María J. Vilar

 

 

SVEPM 2017

 1320€


 

WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2016

Apurahapäätökset tehtiin säätiön hallituksen kokouksessa 3.3.2016. Apurahojen saajat ovat tervetulleita 26.4.2016 Maitohygienialiiton liittokokouksen jälkeen pidettävään jakotilaisuuteen Huolintatalossa, Pasilankatu 2, 5krs, kokoushuone Aromi, klo 13.30 alkaen. Tilaisuus alkaa kahvilla sekä kokousesitelmällä ja klo 15.00 säätiön puheenjohtaja Matti Aho jakaa myönnetyt apurahat.

 

TUTKIMUSAPURAHAT 2016, yhteensä 85 000 euroa

8 000 € Alatossava Tapani 
lehmän vastalypsetyn raakamaidon aktiivinen bakteeristo ja sen muutokset kahden ensimmäisen vuorokauden aikana

5 000 € Castro Hanna 
Listeria monocytogeneksen esiintyminen, kiertokulku ja riskit lypsykarjatiloilla sekä raakamaidossa

2 000 € Fredriksson-Ahomaa Maria
Broilerinruhon saastuminen Escherichia coli ja tautia aiheuttavilla bakteereilla teurastuksen aikana

3 000 € Friman Mari
Maitonäytteen bakteriologiset löydökset perinteisellä menetelmällä versus kanyylimenetelmällä

3 000 € Hallanvuo Saija
Y.pseudotuberculosis -bakteerin kontaminaatioreitit lypsykarjatilalla

8 000 € Heikinheimo Annamari
Mikrobilääkkeille resistenttien ESBL- ja AmpC-entsyymejä tuottavien Escherichia coli -bakteerikantojen geneettinen vertailu

5 000 € Kantala Tuija
Endeemisen hepatiitti E -viruksen esiintyminen Suomessa

3 000 € Ketonen-Timonen Riikka
Yersinia pseudotuberculosiksen kylmänsietomekanismit

2 000 € Knaapinen Hanna
Lehmien umpeenpanoon liittyvät hoitokäytännöt suomalaisissa lypsykarjoissa

15 000 € Korkeala Hannu
Listeria monocytogeneksen selviytyminen erilaisissa elintarviketuotantoon liittyvissä stressiolosuhteissa.

5 000 € Kujala Minna
Pilottihanke "otsonoidun veden käyttö sorkkakylpyaineena tarttuvien sorkkasairauksien ehkäisyssä"

5 000 € Llarena Ann-Katrin
The role of Chicken in the finnish Cambylobacteriosis

5 000 € Nevas Mari
Eläinlääkäreiden asenteet ja toimintatavat sekä lainsäädännön toteutuminen tuotantoeläinten lääkinnässä

5 000 € Nieminen Timo
Tautivastustus maitotiloilla: ulkomaalaisten työntekijöiden tiedot ja asenteet

2 000 € Sarjokari Kristiina 
19 On-farm deaths of dairy cows, 2) The association between feeding space and feeding behaviour of multiparous and primiparous dairy cows

4 000 € Simojoki Heli
Vakavaoireista utaretulehdusta aiheuttavien S.aureus -bakteeri-isolaattien virulenssigeenien ja fenotyypin karakterisointi

5 000 € Taponen Suvi
Primaarisoluviljelmä lehmän utareen epiteelisoluista: menetelmän pystytys, soluviljelmän toimivuuden arviointi ja stafylokokkibakteerien virulenssigeenien ilmentymisen tutkiminen

MATKA-APURAHAT 2016, yhteensä 15 700 euroa

(päätös 3.3.2016)

800 € Aalto-Araneda Mariella

800 € Castro Hanna

1 500 € Hovinen Mari

1 200 € Kettunen Karoliina

800 € Kontturi Miia

2 500 € Kujala Minna

1 000 € Llarena Ann-Katrin

800 € Pöntinen Anna

800 € Sarjokari Kristiina

800 € Simojoki Heli

800 € Säde Elina

1 400 € Taponen Suvi

800 € Vakkamäki Johanna Marja

1 700 € Vähänikkilä Nella, FM