Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Ansiomitalit 2012

Walter Ehrström -mitalit vuonna 2012

Elintarvikehygieenisistä ansioista myönnetyt mitalit

KULTAMITALI

ELT Osmo Myllykangas

PRONSSIMITALI

Professori Maria Fredriksson-Ahomaa
Agrologi Helena Hautakangas-Anttila
ELL Mervi Yli-Hynnilä

ELT Osmo Myllykangas


Nivalan ja Ajajärven kunnaneläinlääkäri 1973-84, VELL:n kautta MMM:n elintarvikehygienian toimistoon 1985-1990 ka sitten Maitohygienialiiton toiminnanjohtajaksi kahden vuosikymmenen ajaksi (1990-2010).
Ministeriössä Osmo Myllykangas ehti tarttua useaan elintarvikehygieniaa parantavaan hankkeseen. Hän toimi puheenjohtajana mm. vuohenmaito-, maitonäyte-, utaretulehdus- ja maidontarkastustyöryhmissä samoin kuin kotieläinten terveysneuvontatyöryhmässä. Tuo työkokemus auttoi epäilemättä suuresti Maitohygienialiiton toiminnan kehittämisessä.
Osmo Myllykangas rakensi hyvät suhteet meijereiden toimitusjohtajiin maan eri puolille ja oli tätäkin kautta ylläpitämässä toimivaa yhteistyöverkostoa maitoketjun kaikkien toimijoiden kesken. Osmo rakensi Maitohygienialiitolle hyvin toimivan tietokannan tuottajamaidon laadusta – tässäkin työssä tarvittiin hyviä yhteyksiä meijereihin – ja esitti aina Maitohygienialiiton johtokunnan kokouksissa selkeän tilannekatsauksen maidon laadun kehittymisestä. Hän tuotti myös liitolle informatiiviset nettisivut, joilta suomalaisen maidon laatua oli helppo seurata. Sivuilla käy runsas joukko kansainvälisiä lukijoitakin, runsaimmillaan 47 eri maasta vuoden aikana.
Osmo Myllykangas hoiti Walter Ehrströmin asiamiehen tehtäviä kymmenkunta vuotta. Sinä aikana säätiö lahjoitti Helsingin yliopistolle kaksi professuuria ja oli mukana kolmannessakin. Hänen panoksensa näihin lahjoituksiin on ollut tärkeä.
Osmo Myllykangas julkaisi vuonna 1995 väitöskirjan maidon Bacillus cereucsesta ja maidon pastöroinnista. Kiinnostus tutkimustyöhön on ollut hyvä tuki hänen työssään maitohygienian edistämiseksi. Kunnallispolitiikkakin on Osmo Myllykangasta kiinnostanut niin Alajärvellä kuin Porvoossa, ja muutto Alajärveltä taisi siirtää ensimmäisen eläinlääkärin tuloa Eduskuntaan yli neljännesvuosisadan.
Walter Ehrströmin säätiön hallitus päätti kokouksessaan 20.2.2012 myöntää ELT Osmo Myllykankaalle Walter Ehrströmin kultaisen mitalin hänen ansioistaan elintarvikehygienian edistämisessä maassamme.

Professori Maria Fredriksson-Ahomaa


Maria Fredriksson-Ahomaan työura elintarvikehygienian parissa sai vauhtia elintarvikehygieenikkotutkinnon jälkeen Tammisaaren kaupungineläinlääkärinä vuosina 1990-94. Sen jälkeen hän siirtyi HYELTDK:n elintarvikehygienian yliassistentiksi 1995 ja aktiivinen tutkijanura elintarvikehygienian alalla alkoi. Työ johti kansainvälistä kokemustakin perusteellisesti hakien nykyiseen tehtävään yliopistossa, elintarvikevälitteisten bakteerizoonoosien professorin tehtävään. Hänen keskeisiä tutkimusaiheita ovat enteropatogeenisten yersinioiden, E. colin ja salmonellojen diagnostiikka ja epidemiologia. Opettajana ja tutkijana Maria Fredriksson-Ahomaan ansiot elintarvikehygienian edistämiseksi ovat merkittävät.
Walter Ehrströmin säätiön hallitus päätti kokouksessaan 20.2.2012 myöntää professori Maria Fredriksson-Ahomaalle Walter Ehrströmin pronssisen mitalin.

Agrologi Helena Hautakangas-Anttila
Agrologi Helena Hautakangas-Anttila on toiminut vuodesta 1982 alkaen maitotilaneuvojana, ensin Ähtärin Osuusmeijerissä ja sitten Keski-Suomen Maitokunnassa ja Osuuskunta Maitosuomessa. Hänen tuloksellinen työnsä perustuu laajaan ammattiosaamiseen ja rakentavaan yhteistyöhön niin tuottajien kuin maitoautonkuljettajien, eläinlääkäreiden, lomittajien ja tilasäiliöhuollon kanssa. Helena Hautakangas-Anttila toimi Keski-Suomen Maitokunnassa myös varatoimitusjohtajana. Hänen panoksensa alueen maitohygienian edistämisessä on ollut merkittävä.
Walter Ehrströmin säätiön hallitus päätti kokouksessaan 20.2.2012 myöntää agrologi Helena Hautakangas-Anttilalle Walter Ehrströmin pronssisen mitalin.

ELL Mervi Yli-Hynnilä


Terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä on toiminut neuvonta- ja terveydenhuoltoeläinlääkärinä vuodesta 1994 lähtien, ensin Valiossa ja sitten kotimaakunnassaan Osuuskunta Maitojaloesteen palveluksessa, sekä Pro Agrian palveluksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee nautojen terveydenhuollon parissa yksityisesti. Hän on syvällisesti perehtynyt nautakarjan sairauksiin ja niiden ehkäisyyn. Mervi Yli-Hynnilän työtä utaretulehduksen torjunnassa arvostetaan suuresti niin maidontuottajien kuin eläinlääkärikunnankin keskuudessa.
Walter Ehrströmin säätiön hallitus päätti kokouksessaan 20.2.2012 myöntää erikoiseläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilälle Walter Ehrströmin pronssisen mitalin.