Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Ansiomitalit 2011

 

Walter Ehrström -mitalit vuonna 2011

Elintarvikehygieenisistä ansioista myönnetyt mitalit

KULTAMITALI

Agronomi Eeva Brofeldt

HOPEAMITALI

Johtaja Seppo Aaltonen, MTK

PRONSSIMITALI

kansanedustaja Jari Leppä

 

 

WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN APURAHOJEN SAAJAT 2011

Walter Ehrströmin säätiön tarkoituksena on elintarvikehygienian, erityisesti maitohygienian, kehittäminen ja sen tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Säätiö julistaa haettavaksi 70 000 euroa. Osa rahasta myönnetään laajempiin tutkimushankkeisiin, osa pienempinä tutkimus- ja matka-apurahoina ensisijaisesti maitohygieniaa tai muuta elintarvikehygieniaa edistäviin tarkoituksiin.

Apurahojen saajat 2011

TUTKIMUSAPURAHAT, yhteensä 61 800€

4 000 € Fredriksson-Ahomaa Maria ELT professori
STEC- ja salmonella-bakteerien esiintyvyys suomalaisissa lampaissa
5 000 € Hintukainen Joanna ELL tohtorikoulutettava
Streptococcus uberiksen aiheuttama utaretulehdus lypsylehmillä: bakteerin virulenssitekijät sekä isännän ja mikrobin väliset vuorovaikutukset
4 500 € Hovinen Mari ELT Post doc tutkija
Ryhmittelystrategiat suurilla lypsykarjatilolla, MMM:n projekti 2010-1213
4 800 € Hänninen Marja-Liisa professori
Pseudomonas fluorescens- bakteerin ominaisuudet ja kyky aiheuttaa oksennusperäinen punajuurivälitteinen ruokamyrkytys
700 € Juntunen Pekka ELL tohtorikoulutettava
Kampylobakteerien antibioottiresestenssin kehittyminen ja pysyvyys
5 000 € Korkeala Hannu ELT professori
Listeria monocytogeneksen kasvu alhaisissa lämpötiloissa
5 000 € Lindström Miia ELT professori
Itiöllisten bakteerien aiheuttamat laaturiskit meijeriteollisuudessa
6 000 € Lyhs Ulrike Tutkimusjohtaja
Characterization and typing of bovine and human Streptococcus agalaciae isolates
4 800 € Pyörälä Satu ELT professori
Maitonäytteen bakteriologiset löydökset perinteisellä menentelmällä versus kanyylimenetelmällä
4 000 € Salomäki Tiina FM assisitentti
Isännän ja mikrobin vuorovaikutus naudan maitorauhasen tulehduksessa
5 000 € Savijoki Kirsi FT yliopistotukija
soluseinäparturointi- tekniikan hyödyntäminen mastiitti-stafylokokkien pinta-antigeeni-proteomin kartoittamisessa
3 000 € Summa Maija ELL tohtorikoulutettava
Noroviruksen osoitus ja kartoitus elintarvikkeista, leviämisreitit elintarvikkeisiin
5 000  € Taponen Suvi ELT kliininen opettaja
Staphylococcus agnetis- ja staphylococcus hyicus- bakteerien levinneisyys
5 000 € von Wright Atte professori
Biofilmiä muodostavat Listeria- bakteerit

MATKA-APURAHAT, yhteensä 8 195 €

1 800 € Juntunen Pekka ELL tohtorikoulutettava
16th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related organisms, Canada, Vancouver (posteri/esitelmä)
1 470 € Kirk David B.Sc Doctoral student
Clostpath 2011, Iowa State University, USA (esitelmä)
1 800 € Olkkola Satu ELL tohtorikoulutettava
16th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related organisms, Canada, Vancouver  (posteri)
1 175 € Ritvanen Tiina tutkija FM
7th NIZO Dairy Conference, Hollanti, Papendal (posteri)
1 200 € Rönnqvist Maria ELL tohtorikoulutettava
4th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology, Portugali (esitelmä)
750 € Summa Maija ELL tohtorikoulutettava
Advances in Monitoring and Control in Food Supply Chains, Slovenia (posteri)