top of page
2016 toimintakertomuksen kansi.jpg

Maidon jakautuminen laatuluokkiin

Suomessa raakamaidon tuottajahinta määräytyy laatuluokan perusteella. Korkeimman laatuluokan eli E-luokan maidossa on oltava matalat solu- ja bakteeriluvut, eikä siinä saa esiintyä mikrobilääkeainejäämiä tai muita vierasaineita. Vuonna 2022 E-luokan maidon osuus koko vuonna tuotetusta maidosta oli 97,4 %.

Maidon laatuhinnoitteluluokitus.PNG
E-luokka 2022.JPG
Maitohygienian edistämiseksi tehty työ näkyy maidon laatutilastoissa. Vuodesta 1998 lähtien 90 % ja vuodesta 2014 95 % maidosta on vähintään ollut E-luokkaista.
II-luokka 2022.JPG
II-luokan maidon osuus E-luokan maitoon verrattuna on laskenut 2000-luvulla ja oli vuonna 2022 vain 0,02% koko vuonna tuotetusta maitomäärästä.
bottom of page