top of page
2016 toimintakertomuksen kansi.jpg

Maidontuotannon rakenne Suomessa

Maitohygienialiiton tilastoinnissa oli vuoden 2022 lopulla 4521 tilaa. Tiloja oli 389 vähemmän verrattuna vuoteen 2021 (4910 tilaa). 

Luonnonvarakeskuksen tilastotietojen mukaan nähdään, että etenkin suurten yli sadan lypsylehmän tilojen osuus maitotiloista on kasvanut. Viidessä vuodessa kasvua on ollut 5 prosenttiyksikköä. Myös keskisuurten tilojen määrä on kasvanut vastaavasti. Sen sijaan pienten, alle 30 lypsylehmän tilojen määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 10 prosenttiyksikköä.
robottilypsytilat 2022.JPG
Maitohygienialiiton tilastoinnissa automaattilypsytilojen (AMS) osuus oli 28 % tilojen kokonaismäärästä ja niillä tuotettiin 54 % vuotuisesta maitomäärästä.

AMS -tilojen osuus on kasvanut tasaisesti viiden vuoden aikana.
luomutilat 2022.JPG
Maitohygienialiiton tilastoinnissa luomutilojen osuus oli 3 % tilojen kokonaismäärästä ja niillä tuotettiin 4 % vuotuisesta maitomäärästä.

Luomutilojen lukumäärä on ollut laskusuuntainen viiden vuoden ajanjaksolla, mutta niillä tuotettu maitomäärä on ollut kohtalaisen tasaista.
bottom of page