top of page
2016 toimintakertomuksen kansi.jpg

Maidon mikrobilääkejäämät

Maidon vierasainevalvontaa tehdään viranomaisten, maidontuottajien ja meijerien toimesta useassa maidontuotantoketjun vaiheessa. Maitoa, jossa todetaan mikrobilääkejäämiä ei käytetä elintarvikkeeksi. Antibioottivanhingon aiheuttama taloudellinen menetys on suuri etenkin, jos mikrobilääkejäämiä sisältävä maito on päätynyt siiloon asti. Onneksi antibioottivahingot ovat Suomessa harvinaisia: niitä on vuodessa 30-60 kpl. Vuonna 2022 mikrobilääkejäämien varalta tutkituista näytteistä (8038 kpl) 0.3% (25 kpl) todettiin positiivisiksi.

Kuvassa on esitetty mikrobilääkejäämien suhteen positiivisten näytteiden määrä viiden vuoden ajalta sekä tilatyypeittäin. 

Lukumäärällisesti enemmän positiivisia näytteitä on todettu useampana vuonna automaattilypsytiloilla (AMS).

bottom of page