top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Maidon hygieenisestä laadusta säädellään sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Suomessa ja useissa muissakin maissa on käytössä maidon laatuhinnoittelu, jonka meijerien tuottajille tilittämä hinta määräytyy.

Euroopan Unionissa raakamaidon hygieenisestä laadusta säädetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (EY) 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä. Säädökseen pohjautuen on määritelty kansalliset raakamaidon laatuhinnoittelukriteerit, joista huonoimman eli II -laatuisen maidon solu- ja/tai bakteeripitoisuus ylittää asetuksessa määritellyt raja-arvot. 

 

Tuottajamaidon kansallinen laatuhinnoittelu

 E-luokka

 I-luokka

 II-luokka 

bottom of page