Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Pohjoismaista vertailutietoa maidon laadusta

Pohjoismaissa tuotetaan laadukasta maitoa, joka täyttää hyvin EU:n asettamat vaatimukset. Norjassa ja Suomessa on Pohjoismaiden matalimmat maidon soluluvut.

Somaattisten solujen määrä maidossa kuvaa lehmän utareen terveyttä: terveellä lehmällä maidon solumäärä on alle 200 000 solua/ml. Tulehdus utareessa nostaa selkeästi maidon solupitoisuutta. EU lainsäädännön mukaan soluluvun kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo ei saa ylittää 400 000 solua/ml. Pohjoismaissa tuotettu maito on korkealaatuista ja täyttää hyvin EU:n laatukriteerit solulukujen suhteen. Suomessa ja Norjassa maitotilojen koko ja tuotantotapa ovat samankaltaisia ja laadukkaan maidon osuus on molemmissa maissa maailman huippua. Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa lehmien määrä tilalla on suurempi ja automaattilypsytilat yleisempiä. Edellä mainitut asiat yhdessä selittänevät sitä, miksi näissä maissa ei päästä yhtä hyviin solu- ja bakteeripitoisuuksiin kuin Suomessa.  

 

Maa Solupitoisuuden genometrinen keskiarvo (1000 solua/ml)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Norja 120 123 123 125 126 128 131  128  126  126  117
Suomi 132 129 131 134 136 131  132  129  128  129  128
Ruotsi 189  185 190 194 191 193  192  193  193  196  188
Tanska 234 245 235 232 225 221  212  207  195  206  204
Islanti 240 240 230 230 207 209  206  206  210  212  204

Lähde: NMSM:n (The Nordic Dairy Association's Committee for Milk Quality) tilasto