top of page

Tutkimusapurahat 2020

6 000 € Derman, Yagmur

Hunting for C. botulinum Group III lytic bacteriophages – PART 2

 

10 000 € Fredriksson-Ahomaa, Maria

STEC-bakteerien osoittaminen ja tunnistaminen naudoissa ja naudanlihassa erilaisia menetelmiä käyttäen

 

10 000 € Heikinheimo, Annamari

Applying long read DNA sequencing to study plasmid ecology in ESBL/pAmpCproducing Enterobacteriaceae from humans, animals, food and environment

 

2 000 € Hiitiö, Heidi

The diagnostic relevance of mastitis results obtained by realtime PCR – hankkeen koordinointi ja suunnittelu

 

2 580 € Hovinen, Mari

Lypsylehmän piilevä hapan pötsi: esiintyvyys Suomessa, altistavat tekijät ja yhteys utaretulehduksen esiintyvyyteen

 

6 000 € Jääskeläinen, Elina

Pakatun lihan pilaajamaitohappobakteereiden aineenvaihdunnan karakterisointi

 

9 700 € Keto-Timonen, Riikka

Suomalaisten Yersinia pseudotuberculosis –kantojen populaatiogenetiikka

 

14 000 € Lindström, Miia

Kalan ja kalatuotteiden merkitys Clostridium perfringens -ruokamyrkytyksen epidemiologiassa

 

10 000 € Lundén, Janne

Elintarviketurvallisuutta toistuvasti vaarantavien toimijoiden valvonta: riskiperusteisen valvonnan kehittäminen

 

5 000 € Maunula, Leena

Ruokamyrkytyksiä aiheuttavan hepatiitti E -viruksen esiintyvyys teuraslihassa

 

15 000 € Rajala-Schultz, Päivi

Sään ääri-ilmiöiden yhteys Suomessa tuotetun maidon laatuun

 

5 800 € Simojoki, Heli

Lypsykarjojen sorkkavälin ajotulehduksista eristettyjen Fusobacterium necrophorum sp. necrophorum isolaattien karakterisointi kokogenomisekvensoinnin avulla

 

6 000 € Säde, Elina

Uusien pilaajabakteerien ja niiden elintarvikehygieenisen merkityksen kuvaaminen

 

4 300 € Verkola, Marie

Moniresistentit bakteerit Suomessa, zoonoottisen tartunnan ehkäisy – Tuotantoeläimiin liitetyn MRSA:n kantajuus sioilla

 

6 000 € Zhang, Zhen

Development of rapid method for the detection of Clostridium botulinum in food

Matka-apurahat 2020

2 100 €               Derman, Yagmur

775 €                  Douillard, François

1 050 €               Keto-Timonen, Riikka

600 €                  Loikkanen, Linda

2 000 €               Nowakowska, Maria*

1 600 €               Rajala-Schultz, Päivi

775 €                  Selby, Katja

1 600 €               Suolaniemi, Jenni

2 000 €               Vilar, Maria

1 300 €               Zhang, Zhen Zhen*

 

*Zhang ja Maria Nowakowska eivät vastaanottaneet apurahaa COVID-19 pandemian vuoksi.

bottom of page