top of page

Tutkimusapurahat 2021

3 000 € Adam, Magdy
Improving pain management in calves after cautery disbudding

 

7 000 € Castro, Hanna
Listeria monocytogeneksen ja Yersinia pseudotuberculosiksen ekologia lypsykarjatiloilla ja raakamaidossa

 

6 000 € Douillard, Francois
AntiBot: Novel therapeutic approaches in animal botulism: a proof-of-concept study

 

7 000 € Fredriksson-Ahomaa, Maria
Eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen Listeria monocytogenes –kantojen monimuotoisuus ja kansanterveydellinen merkitys

 

5 000 € Johansson, Venla
Zoonoottisen mikrobilääkeresistenssin ja mikrobilääkeresistenssin lähteiden monitorointi metagenomiikan avulla

 

6 000 € Keto-Timonen, Riikka
Geenisakset eli CRISPR/Cas -menetelmä Yersinia pseudotuberculosis -bakteerin stressinsietomekanismien tutkimusta varten

 

4 000 € Khosrow Mohammadi
Effect of co-culture of Leuconostoc carnosum 4010 with Lactobacillus salivarius LAB47 on the survival of Listeria monocytogenes and Campylobacter jejuni in raw-milk cheese

 

5 000 € Kivistö, Rauni
Rottien Campylobacter -kantojen karakterisointi kokogenomisekvensoinnilla

 

7 000 € Lundén, Janne
COVID-19 pandemian vaikutukset elintarvikealaan ja elintarvikevalvontaan: uusien toimintamallien kehittäminen

7 000 € Maunula, Leena
Elintarvikehygieniassa käytetyn norovirustestin lajispesifisyys – tunnistetaanko myös sikojen noroviruskantoja?

 

5 000 € Mokhtari, Samira
Combating meat spoilage by Leuconostoc using a novel lytic enzyme of Lactococcus lactis LAG460

 

3 500 € Pitkänen, Tarja
Rannoilla laiduntavan nautakarjan suolistopatogeenit

 

5 000 € Portinha, Inês
Biological role of Clostridium botulinum neurotoxin in the spore coat: novel insights into toxinogenesis and pathogenesis

 

6 000 € Selby, Katja
What makes foodborne pathogens produce toxins – a multi-omics approach

 

6 000 € Siljamäki, Pia
Staphylococcus epidermidis -bakteerin aiheuttama utaretulehdus, virulenssi ja antibioottiresistenssi

 

3 500 € Virtanen, Jussa-Pekka
Listeria monocytogeneksen geneettiset mekanismit vastustaa tyypillisiä elintarvikeketjun stressejä (alhaiset ja korkeat lämpötilat, korkea suolapitoisuus, happamuus ja emäksisyys)

 

4 000 € Zhang, Zhen
Optimization of lysin cell wall-binding domain (CBD)-based detection of Clostridium botulinum

Matka-apurahat 2021

COVID-19 pandemian vuoksi säätiö ei myöntänyt matka-apurahoja vuonna 2021

bottom of page