top of page

Tutkimusapurahat 2023

7 000 € Fredriksson-Ahomaa, Maria

Salmonella enterica subspecies diarizonae - hankalasti tunnistettava zoonoosi

 

4 000 € Hagner, Karoliina

Lypsylehmien kuolemaan johtavat syyt ja riskitekijät

6 000 € Hovinen, Mari

Lypsylehmän piilevän happaman pötsin välttäminen poikimisen jälkeen

 

8 000 € Kauppinen, Ari

Suomen nautatiloilla esiintyvän rotaviruksen geneettinen karakterisointi

 

4 000 € Loikkanen, Emil

Hepatiitti E -virus (HEV) suomalaisessa elintarvikeketjussa

 

12 000 € Lundén, Janne

Tarkastustiheyden vaikutus ruokamyrkytysepidemioiden esiintyvyyteen

 

9 000 € Nordgren, Heli

Utareen histopatologiset muutokset subkliinisessä mastiitissa

 

6 000 € Pernu, Noora

Kasvismakkaroihin liittyvä Clostridium botulinum -ruokamyrkytysriski

 

5 000 € Riihimäki, Aino

Lypsykarjojen sorkka-alueen ihotulehduksen riskitekijöiden etsiminen epidemiologisin menetelmin käyttämällä tilastollista mallinnusta

 

6 000 € Sarjokari, Kristiina

Lypsylehmien kestävyys ja kuolleisuus ja siihen yhteydessä olevat karjatason tekijät Suomessa vuosina 2010–2020

9 000 € Taponen, Suvi

Neuvontaa täydentävien materiaalien tuottaminen suomalaisille lypsykarjatiloille

 

6 000 € Tuutti, Enni

Kasvipohjaisten maidonkorvikkeiden Bacillus cereus (sensu lato) -ruokamyrkytysriskit

13 000 € Åvall-Jääskeläinen, Silja

Staphylococcus aureus -bakteerien virulenssigeenien ja naudan utareen epiteelisolujen immuunipuolustuksen geenien toiminta utaretulehduksen alkaessa

 

10 000 € Sukura Antti / Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta

Promootiotuki

Matka-apurahat 2023

800 €               Heljanko, Viivi

800 €               Huuki, Hanna

 

1 500 €            Jääskeläinen, Elina

 

800 €               Loikkanen, Emil

1 000 €            Niemi, Riitta

 

1 000 €            Rajala-Schultz, Päivi

 

2 500 €            Rytkönen, Annastiina

 

2 500 €            Sarekoski, Anniina

 

1 500 €            Säde, Elina

bottom of page