top of page

Raportointiohjeet 

Raportti on vapaamuotoinen ja sen maksimipituus on 4 sivua. Raportista tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Tutkimuksen tausta, toteutustapa ja tarkoitus

 • Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset

 • Selvitys siitä, miten tutkimus edistää elintarvikehygieniaa tai maitohygieniaa

 • Selvitys varojen käytöstä

 • Selvitys työhön liittyvistä julkaisuista sekä seminaari- ja konferenssiesityksistä

 • Vapaaehtoiset liitteet:

  • työhön perustuva tiedejulkaisu tai sen abstrakti (voidaan myös toimittaa erikseen myöhempänä ajankohtana).

Väliraportin maksimipituus on 1 sivu ja siitä tulee ilmetä:

 • Selvitys viivästymisen syystä ja mahdolliset muutokset työn toteutustapaan

 • Työn tämänhetkinen vaihe

 • Aikataulu, jonka mukaisesti työn on määrä valmistua.

 • Väliraportti ei korvaa tutkimusapurahan käytön raportointia. Tutkimusapurahan käyttö tulisi raportoida säätiölle heti työn valmistuttua.

Raportti on vapaamuotoinen ja sen maksimipituus on 1 sivu. Raportista tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Lyhyt kuvaus matkasta ja sen tarkoituksesta

 • Lyhyt kuvaus siitä, mitä matkan avulla saavutettiin

 • Vapaaehtoiset liitteet:

  • konferenssiesityksen abstrakti (konferenssimatkat)

  • kurssiohjelma (opintomatkat)

bottom of page