top of page

Tutkimusapurahan hakeminen

  • Varmista, että olet raportoinut säätiöltä aikaisemmin saamasi apurahan. Apurahan raportoimatta jättäminen on este uuden tutkimusapurahan saamiselle.

  • Hakuaika on 1.1 - 31.1.2024, hakemukset tulee jättää määräpäivänä klo 16.15 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida. 

  • Lähetä hakemus sähköisesti PDF-tiedostona osoitteeseen info@maitohygienialiitto.fi hakuajan kuluessa oheisella tutkimusapurahan hakukaavakkeella.

  • Nimeä hakemuksesi vvvvkkpp_WE saatio tutkimusapuraha sukunimi_etunimi

 

esimerkki 01012024_WE saatio tutkimusapuraha tutkija_tintti

  • Lyhyen tutkimussuunnitelman liittäminen hakemukseen on suositeltavaa. Tutkimussuunnitelma lähetetään varsinaisen hakemuksen liitteenä PDF -muodossa ja nimetään vvvvkkpp_WE saatio tutkimusapuraha LIITE sukunimi_etunimi

esimerkki 01012024_WE saatio tutkimusapuraha LIITE tutkija_tintti

bottom of page